Duurzaamheid

DESIGN VOOR HET LEVEN, EEN LEVEN LANG

Voor Serax begint het duurzaamheidsverhaal met het maken van producten die nodig zijn, gewild zijn en de tand des tijds kunnen doorstaan. Zo legt Serax zichzelf hoge kwaltiteitseisen op en werkt het bedrijf samen met ambachtslui die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Serax omarmt de imperfecties in haar producten die het gevolg zijn van handwerk en hoopt dat haar klanten op dezelfde manier omgaan met de imperfecties en de patina die optreden bij veroudering. Laat ons de objecten die wij dagelijks gebruiken niet zomaar weggooien als er een hoekje ontbreekt maar net een leven lang koesteren.

In die geest weigert Serax deel te nemen aan de ratrace van seizoensgebonden trends. Niet alleen staat kwaliteit voorop, het design dient tijdloos te zijn opdat ieder voorwerp de kans krijgt om levenslang gewaardeerd te worden. Zo hoopt Serax deel uit te maken van een nieuwe visie op design waarbij de mens niet langer een voorwerp bekijkt als wegwerpstuk maar als levenspartner.

CONTINU VERKLEINEN VAN DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

"Ieder bedrijf heeft onvermijdelijk een impact op het klimaat. Daarom engageert Serax zich om continu uit te kijken naar mogelijkheden om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Om dit professioneel aan te pakken, heeft Serax haar voetafdruk laten berekenen door Futureproofed, een consultancybedrijf gevestigd in Leuven met meer dan twee decennia ervaring in deze materie.

Heel de productieketen werd doorgelicht, van hoofdkantoor over transportketen tot maakatelier. Futureproofed hanteerde de Greenhouse Gas protocol (Scope I, II en III) bij het maken van de berekening, een internationaal erkende standaard.

Uit de berekeningen blijkt dat meer dan zeventig procent van de koolstofuitstoot verbonden is aan de productie van de goederen. Dertien procent van de uitstoot wordt veroorzaakt door transport en distributie. Dat leidde tot een aantal groene beloftes voor de toekomst. Zo zal Serax zich ertoe verbinden om haar gasverbruik te verminderen en op termijn volledig over te schakelen naar het gebruik van hernieuwbare energie. Ook zal er nauwer samengewerkt worden met leveranciers om hen ervan te overtuigen hun voetafdruk te verkleinen. Verder zal Serax blijven zoeken naar verpakking en transportmogelijkheden met een lagere impact op het klimaat.

EEN HART VOOR HET OERWOUD

Ontbossing en slecht bosbeheer zijn helaas een realiteit met desastreuze gevolgen voor klimaat en natuur. Serax wenst hier zo weinig mogelijk deel van uit te maken. Om die reden worden alle producten van Serax verpakt en verzonden in dozen vervaardigd uit FSC-gecertificeerd karton. FSC, oftewel Forest Stewardship Council, staat garant voor hout- en papierproducten afkomstig van verantwoord beheerde bossen. Het is een standaard die internationaal erkend wordt.

OP NAAR EEN CO2 NEUTRALE WERELD

Online shoppen heeft tevens een impact op het klimaat, vooral op vlak van transport. Om die reden besluit Serax om het principe van ‘CO2-neutrale verzending’ — carbon neutral shipping — te hanteren. De uitstoot die gepaard gaat met iedere aankoop bij Serax wordt gecompenseerd door proportioneel te investeren in koolstofcompensatieprojecten. Dat zijn initiatieven die zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen, te neutraliseren of zelfs op te vangen door herbossingsprojecten, herstel van moerassen en de opslag van koolstof via nieuwe technologieën. Iedere aankoop bij Serax wordt op deze manier koolstofneutraal gemaakt.